Tarieven

Met al uw juridische problemen kunt u bij mij terecht op zowel betalende basis als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Iedereen heeft immers het recht op toegang tot een advocaat.

Tijdens het intakegesprek, worden de kosten van rechtsbijstand door mij met u besproken en maak ik voor u een inschatting van de te verwachten kosten en/of er aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand bestaat.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Indien uw inkomen en vermogen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen voldoet en ook uw rechtsbelang inhoudelijk toevoegwaardig is, dan worden de kosten die u voor uw advocaat moet maken voor een deel door de overheid vergoed.

Als advocaat dien ik in dat geval namens u een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand in bij de Raad voor Rechtsbijstand (hierna “de Raad”). Indien de Raad op de aanvraag positief beslist, dan wordt voor u door de Raad een eigen bijdrage vastgesteld die u aan mij verschuldigd bent. Voor dit bedrag ontvangt u van mij in dat geval een nota. Naarmate u minder verdient, geldt een lagere eigen bijdrage. De laagste eigen bijdrage[1] bedraagt op dit moment € 165,00. Voor personen- en familierecht kwesties bedraagt de laagste eigen bijdrage op dit moment € 333,00.

Indien u voor de laagste eigen bijdrage in aanmerking komt, bestaat er binnen veel gemeenten  overigens recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten via de bijzondere bijstand. In dat geval bent u als rechtszoekende zelf dan ook geen of nagenoeg geen kosten verschuldigd.

Voor de vaststelling van het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand, kijkt de Raad in eerste instantie naar uw inkomen- en/of vermogen van twee jaar geleden (peiljaar). Is uw inkomen en/of vermogen in het peiljaar te hoog, dan bestaat er in beginsel geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Is uw huidige inkomen en/of vermogen echter aanzienlijk gedaald, dan bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om via een “verzoek tot peiljaarverlegging” alsnog voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Bij de toewijzing van een verzoek tot peiljaarverlegging, vindt door de Raad na afloop van het peiljaar altijd nog een definitieve inkomens- en/of vermogenscontrole plaats.

Meer informatie over de aan het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand verbonden voorwaarden kunt u vinden op www.rvr.org.

Betalend

Indien geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand bestaat, dan verricht ik mijn werkzaamheden voor u tegen een uurtarief. De hoogte van dit uurtarief wordt tijdens het intakegesprek met u afgesproken en is o.a. afhankelijk van de aard, het belang en de spoedeisendheid van uw zaak. Voor de verrichtte werkzaamheden ontvangt u van mij periodiek een declaratie welke is voorzien van een gespecificeerd urenoverzicht.

De declaratie bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het verschuldigde honorarium, verschotten (zoals deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten), kantoorkosten en BTW.


[1] Peildatum 1 januari 2022.

Een gedachte over “Tarieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *