Huurrecht

Het beschikken over (zelfstandige) huisvesting, wordt gezien als een fundamenteel recht. Tussen huurder en verhuurder kunnen echter geschillen ontstaan.
Als (mede-)huurder kunt u bijvoorbeeld geconfronteerd worden met (één van) de volgende door uw verhuurder geuite beschuldiging(en):

  • illegale (onder-)verhuur van de woning;
  • zonder toestemming van de verhuurder in gebruik geven van uw woonruimte aan derden;
  • niet hebben van uw hoofdverblijf in het gehuurde;
  • veroorzaken van ernstige overlast;
  • aanwezigheid van een huurachterstand;
  • een combinatie van de hiervoor genoemde situaties.

In veel gevallen wordt hierbij door de verhuurder gedreigd met een gerechtelijke procedure (dagvaarding) en/of verzoekt de verhuurder u om vrijwillig de bestaande huurovereenkomst op te zeggen. Niet zelden worden hierbij door de verhuurder korte / strikte termijnen gehanteerd. Als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn tot behoud van uw woonruimte, dan is het van belang om tijdig juridisch advies in te winnen. Een eerste afspraak / gesprek is hierbij vrijblijvend en kosteloos.

Twijfelt u of het nodig is om hulp van een advocaat in te schakelen? Ook dan kunt u voor deze kwestie desgewenst uw vraag per e-mail (advo@mrbeekelaar.nl), telefonisch (06-15361774) of via het contactformulier op deze website geheel vrijblijvend en kosteloos aan mij stellen. Het brengen van een bezoek aan het gratis inloopspreekuur op woensdagavond, is uiteraard ook mogelijk.

Wordt u als verhuurder geconfronteerd met (één van) voorgaande situaties en wenst u juridisch advies of hulp? Ook dan kunt u uiteraard op een van de hiervoor genoemde manieren contact met mij opnemen.